Ustrojstvo

Pretražite filmske lokacije u Istri

Istarsku županiju čine jedinice lokalne samouprave:10 gradova i 31 općina.

Gradovi:Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan-Dignano.

Općine:Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci - Castellier-Santa Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan-Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj.

Djelokrug, ustrojstvo, način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzor nad njihovim aktima i radom i druga pitanja od značaja za njihov rad uređena su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Jedinice lokalne samouprave (općina, grad) u samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu u nadležnosti tijela državne uprave, a osobito poslove koji se odnose na:

  • uređenje naselja i stanovanje
  • prostorno i urbanističko planiranje
  • komunalne djelatnosti
  • briga o djeci
  • socijalna skrb
  • primarna zdravstvena zaštita
  • kultura, tjelesna kultura i sport
  • zaštita potrošača
  • zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
  • protupožarna i civilna zaštita

 

preuzeto sa: www.istra-istria.hr