Novosti

Pretražite filmske lokacije u Istri

 

U subotu 28. siječnja 2017. odradili smo tematski location scouting u Raši i Labinu uz vodstvo kolege Mladena Bajramovića iz Udruge "Istarski ugljenokopi Raša" uz opsežno predstavljanje lokaliteta vezanih uz bogatu industrijsko-arhitektonsku baštinu naših rudarskih krajeva.

Pri pregledu lokacija upoznati smo sa nastankom i poviješću rudarskog naselja Raša koje je 1937. podigla fašistička vlast u svega godinu dana. U drugom dijelu razgledali smo labinsko radničko naselje Podlabin koje centralnim trgom i serijom ulica sa odgovarajućom arhitekturom također evocira fašističku arhitekturu, no prepoznaju se i nadogradnje kasnije socijalističke države, a i današnje suvremena obnova. U zaključku, naselje Raša i labinsko naselje Podlabin u svojim vizurama reflektiraju bogatu povijest svojih preinaka koja priziva i razna politička i društvena previranja koje su mjesta u 20. stoljeću pretrpjela.