Pretražite filmske lokacije u Istri

 You are here:  Pretraživanje - baza lokacija > Regije > Općine > Cerovlje > Boljun - utvrda

Boljun - utvrdazoom
185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg185_ca9a8730ffe748c29a8d66388c5fe80b.jpg
dodatne informacije:

 

Naselje Boljun se nalazi na brežuljku iznad ceste Paz – Lupoglav i plodnoga polja, na mjestu prapovijesne gradine. U ranom srednjem vijeku razvila se seoska općina, čije je središte postala utvrda (kaštel), ostatci koje su očuvani do danas (bedemi i kule).

 
Na karti::