Pretražite filmske lokacije u Istri

 You are here:  Pretraživanje - baza lokacija > Regije > Općine > Svetvinčenat > Kaštel Morosini Grimani

Kaštel Morosini Grimanizoom
183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg
dodatne informacije:

Kameni kaštel Morosini Grimani je jedan je od najuščuvanijih kaštela u Istri. Kaštel je kao utvrda postojao već u drugoj polovici 13 st. Preuređenje u renesansni kaštel dovršeno je 1485., a oblik se bitno nije mijenjao ni poslije u pregradnjama nakon požara 1586 godine. U njegovoj unutrašnjosti je palača, možda dijelom iz 16.st. Kaštel je saniran 1907. i temeljito obnovljen 1933. godine.
Na karti::