Pretraži lokacije

Pretražite filmske lokacije u Istri

Lokacije:

 You are here:   Pretraživanje - baza lokacija > Regije > Općine > Svetvinčenat

Župna crkva Navještenja Marijina


161_75ac9349280eef89f94f318b1ee173f5.jpg161_75ac9349280eef89f94f318b1ee173f5.jpg161_75ac9349280eef89f94f318b1ee173f5.JPG
dodatne informacije :

Na istočnom djelu gradskog trga nalazi se župna crkva Navještenja Marijina s renesansnom trolisnom fasadom od domaćeg klesanog kamena. U unutrašnjosti crkve nalazi se pet mramornih oltara s palama (oltarnim slikama) koje pripadaju venecijanskoj školi.

Razdoblje: Renesansa (16. st.)

 

Kaštel Morosini Grimani


183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.JPG183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg183_dcb4fc72e27fb43814a1a2a5dd74ba05.jpg
dodatne informacije :

Kameni kaštel Morosini Grimani je jedan je od najuščuvanijih kaštela u Istri. Kaštel je kao utvrda postojao već u drugoj polovici 13 st. Preuređenje u renesansni kaštel dovršeno je 1485., a oblik se bitno nije mijenjao ni poslije u pregradnjama nakon požara 1586 godine. U njegovoj unutrašnjosti je palača, možda dijelom iz 16.st. Kaštel je saniran 1907. i temeljito obnovljen 1933. godine.