Pretraži lokacije

Pretražite filmske lokacije u Istri

Lokacije:

 You are here:   Pretraživanje - baza lokacija > Regije > Gradovi > Novigrad-Cittanova

Dolina Mirne


175_90c62449892a7a8ce548d630302470cd.jpg175_90c62449892a7a8ce548d630302470cd.jpg175_90c62449892a7a8ce548d630302470cd.jpg175_90c62449892a7a8ce548d630302470cd.jpg175_90c62449892a7a8ce548d630302470cd.jpg
dodatne informacije :

Mirna je najduži površinski vodotok u Istri dug 53km. Izvorišni se dio nalazi u jugozapadnom dijelu Ćićarijskoga pobrđa u flišnim, pretežno nepropusnim naslagama. Od Buzeta do ušća u Jadransko more u zaljevu kraj Novigrada tok rijeke ima vrlo blagi pad pa je za srednjega vodostaja razmjerno miran, po čemu je vjerojatno rijeka dobila ime.

 

Dajla - vila


202_ccb94e7a3e1e20070661c81e5c1fa91e.jpg202_ccb94e7a3e1e20070661c81e5c1fa91e.jpg202_ccb94e7a3e1e20070661c81e5c1fa91e.jpg202_ccb94e7a3e1e20070661c81e5c1fa91e.jpg202_ccb94e7a3e1e20070661c81e5c1fa91e.jpg202_ccb94e7a3e1e20070661c81e5c1fa91e.jpg
dodatne informacije :

Na prostoru starog četverokutnog zdanja uokvirenoga sa četiri tornja, koji se od davnina nazivao kaštelom, iznikla je otmjena pravokutna dvokatna vila, na pročelnoj strani koje su bočno položene dvije gotovo istovjetne zgrade. Nažalost, kompleks je danas napušten i devastiran vremenom, neprimjerenim dogradnjama i ljudskim nemarom.

 

 

Novigrad - gradske zidine


217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.JPG217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.jpg217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.jpg217_9c1460f21691b625c266e9348dad75be.jpg
dodatne informacije :

Novigradska stara jezgra nekoć je bila u cijelosti opasana obrambenim zidinama, a danas su očuvani tek dijelovi, čiji se dio nalazi tik uz obalu.

 

Novigrad


302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg302_718b55dc41a8208c587feb4ea4b12c1c.jpg
dodatne informacije :

Novigrad je smješten na zapadnoj obali Istre, između Umaga i Poreča. Krase ga karakteristični spojevi starogradskih vizura obavijenih ostacima gradskih zidina, te mala gradska lučica čija riva vodi u starogradsku jezgru.

 

Novigrad - panorama


301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg301_34fe4264fa6eeb430e0125b75f048e76.jpg
dodatne informacije :

Novigrad se nalazi na zapadnoj obali Istarskog poluotoka, 25 kilometara od granice sa Slovenijom, te po 15 kilometara od najbližih gradskih središta - Umaga, Buja i Poreča. Gradsko se područje prostire od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Starogradsku jezgru djelomično opasuju gradske zidine.